MENU
scroll

Trainingen

Meer rust en controle rondom situaties met moeilijk hanteerbaar gedrag? Neem deel aan een van onze trainingen. We verzorgen individuele en teamgerichte trainingen op mbo+ en hbo-niveau aan professionals in de zorg, detailhandel en beveiliging. Hierbij gaan we onder andere in op thema’s als weerbaarheid, de-escalatie, vroegsignalering en het aangeven van grenzen. Zowel ééndaagse als meerdaagse trainingen zijn mogelijk, incompany of op locatie bij ons. Zo zorgen we ervoor dat elke training is afgestemd op jouw doel.

Zorgweerbaarheid

Tijdens deze training leren cursisten omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij patiënten en met patiënten die als agressief worden ervaren. Cursisten leren de conflictsituatie beheersbaar en controleerbaar te houden, met een kalm brein. Het gezamenlijk vaststellen van grenzen is een trainingselement dat een goede basis vormt bij het gezamenlijk hanteren van normen en waarden. Hierbij is het vroegtijdig herkennen en aangeven van grenzen een belangrijk uitgangspunt. Met als doel: wie ben jij als persoon en hoe handel jij als professional?

Preventief aansluiten

Tijdens deze training komen er verschillende fases van agressie aan bod en hoe daarmee om te gaan. Er worden verschillende verbale en non-verbale technieken geoefend. Cursisten leren deze technieken doelmatig en doeltreffend toe te passen op het laagst mogelijke agressieniveau. Ook raken zij bekend met de uitgangspunten van conflictcommunicatie en worden zij hierin vaardig gemaakt door middel van praktijksimulatie. Op deze manier geven we cursisten inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatroon in relatie tot patiënten bij conflicten en agressie. Ook leren cursisten verschillende soorten gedrag te differentiëren, zodat vervolgens een gepaste actie kan worden ingezet.

De-escalerend handelen

Tijdens deze training borduren we voort op de training Preventief aansluiten. We gaan dieper in op de andere agressieniveaus door middel van het crisisontwikkelingsmodel. Ook bespreken we aanvullende uitgangspunten van conflictcommunicatie en geven we cursisten wederom inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatroon in relatie tot patiënten bij conflicten en agressie in de hoogste agressieniveaus. Opnieuw leren cursisten verschillende soorten gedrag te differentiëren, zodat vervolgens een gepaste actie kan worden ingezet.

Veilig Fysiek Optreden

Agressie en geweld kunnen een grote impact hebben op de veiligheid, voor zowel patiënten als medewerkers. Tijdens deze training leren cursisten agressievormen te herkennen om vervolgens de juiste interventie te kunnen plegen. Het doel is om het handelingsvermogen van medewerkers in spanningsvolle en stressvolle situaties te vergroten. In deze training ontwikkelen cursisten theoretische en praktische handvatten op het gebied van omgaan met agressie en veilig fysiek optreden die gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk. We besteden aandacht aan hoe cursisten handelen in en reageren op bepaalde situaties en hoe zij vervolgens optreden.

Onze meerwaarde

Theorie afgestemd op de doelgroep en de praktische leerstijl

Een combinatie van theorie en praktijksimulatie

Supervisie en coaching on the job

Nobilum-certificaat als bewijs van deelname

De juiste ankerpunten

Kennis is belangrijk, maar tijdens onze trainingen altijd ondersteunend. We richten onze trainingen daarom praktijkgericht in, zodat je nieuwe vaardigheden direct kunt aanwenden. Tijdens onze trainingen behandelen we altijd verschillende situaties waarin we ankerpunten van informatie creëren die door middel van coaching on the job kunnen worden versterkt. Door middel van herhaling zorgen we ervoor dat nieuwe inzichten en vaardigheden ook daadwerkelijk blijvend worden toegepast.

Wil je huidige interne trainingen aanpassingen? We verzorgen ook train de trainer trajecten, waarbij bestaande trainingen worden geoptimaliseerd en trainers op termijn zelfstandig trainingen kunnen geven.