MENU
scroll

Beveiliging

Elke sector kent zijn eigen beveiligingsuitdagingen. Een paar extra ogen werkt dan ondersteunend, vermindert de werkdruk en draagt bij aan de veiligheid van je cliënten, medewerkers en bezoekers. Wij leveren beveiligers die zorgdragen voor de algehele veiligheid op locatie: dit doen we door het handhaven van orde en rust, het voorkomen van onveiligheid en het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. We streven ernaar escalaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Preventief toezicht

Onze dienstverlening sluit aan op de visie en werkwijze van jouw medewerkers. Hierdoor creëren we rust in een vaak hectische omgeving. Dit doen we terreinbreed: we voeren onder andere toegangscontroles uit, verzorgen cameratoezicht, lopen controlerondes en handelen alarmopvolging af. Ook zijn onze beveiligers inzetbaar in de horeca en op evenementen.

Onze meerwaarde

Zorg, horeca, evenementen en objecten

Deskundig in VFO en OMHG

Getraind in het juridisch kader

24/7 flexibel inzetbaar

Meer dan een beveiliger

We investeren continu in de kwaliteit van onze dienstverlening: onze beveiligers zijn specifiek geselecteerd op hun opleiding, kennis en vaardigheden, en worden ook structureel getraind op het gebied van Veilig Fysiek Optreden en Omgaan met Moeilijk Hanteerbaar Gedrag. Zo zorgen we ervoor dat ze breed inzetbaar zijn in de zorgsector en daarbuiten. Daarnaast voldoen onze medewerkers aan de door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gestelde eisen conform de Wet- en Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.