MENU
scroll

Preventie

Tijdelijk versterking nodig omdat vaste medewerkers ziek zijn of de zorgvraag toeneemt? Maak gebruik van Preventie Professionals® die ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat er voldoende individuele aandacht overblijft voor de cliënt. Onze Preventie Professionals® handelen de-escalerend, geven advies omtrent moeilijk hanteerbaar gedrag en de voorkoming daarvan, en bieden fysieke ondersteuning als cliënten hoog in spanning zitten. Zo werken we gezamenlijk toe naar het gewenste resultaat.

Getraind in de-escalerend handelen

Voor het correct en veilig uitvoeren van preventiewerkzaamheden zijn al onze Preventie Professionals® in het bezit van een geldige VOG en certificering die horen bij de werkzaamheden. Ook worden zij structureel getraind op het gebied van Veilig Fysiek Ingrijpen, Vroegsignalering & Preventief Handelen en Omgaan met Moeilijk Hanteerbaar Gedrag. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van onze professionals.

Onze meerwaarde

Deskundig in de-escalerend werken

Affiniteit met de doelgroep

Vraagbaak voor interne medewerkers

Breed inzetbaar op elke locatie

Het toepassen van vroegsignalering

We streven ernaar om signalen van cliënten tijdig te herkennen, zodat we actief kunnen inspelen op de gemoedstoestand van de cliënt. Doordat we continu op zoek zijn naar manieren om jouw medewerkers te ontlasten, kan de kwaliteit van het zorgplan worden gewaarborgd. Dit doen we vaak in samenwerking met onze zorgprofessionals, die kunnen inspringen bij complexe zorgvragen.