MENU
scroll

Coaching

Je werkzaamheden veilig, zelfverzekerd en zelfbewust uitoefenen. Dat is de kern van ons coachingstraject. We streven ernaar om teams en individuen autonoom kundig te maken door groepsdynamieken te herstructureren en effectief te veranderen, op basis van de behoeftes die er zijn bij de opdrachtgever, medewerkers en cliënten. Hierbij focussen we ons op onderlinge veiligheid, conflicthantering, vroegsignalering, de-escalatie, zorgweerbaarheid en dwang en drang. Door zowel groepsgewijs als individueel aan de slag te gaan, creëren we op elk vlak ankerpunten voor een veilige werkplek waar met een kalm brein kan worden gewerkt.

De analyse

Om de juiste doelen te kunnen behalen voor een team of individu, is het belangrijk om in kaart te brengen wat er op de werkvloer gebeurt en hoe de onderlinge dynamiek tussen teamleden is. Daarom doen wij graag eerst een analyse. Tijdens dit analysetraject observeren we nauwlettend alle teamleden tijdens hun werkzaamheden en werken we ondersteunend op momenten dat dit nodig is. Deze gedetailleerde analyse vormt vervolgens de solide basis waarop we ons coachingstraject baseren, met als resultaat de gestelde doelen te verwezenlijken.

Groepscoaching

Juist op de werkvloer kan er echt verschil worden gemaakt. Tijdens groepscoaching zijn we aanwezig op de groep zelf en ondersteunen we bij de dagelijkse gang van zaken. We proberen niet alleen de aangeleerde ankerpunten inzichtelijk te krijgen, maar onderzoeken ook welke ankerpunten daadwerkelijk zijn blijven hangen. Op deze manier kunnen we deze ankerpunten toereikend aanvullen en medewerkers de ruimte geven om zich comfortabel te gaan voelen.

Individuele coaching

De praktijk wijst uit dat vaak niet iedereen in een team op dezelfde manier handelt en omgaat met bepaalde situaties. Tijdens onze groepscoaching ontdekken we dan ook welke individuen behoefte hebben aan extra coaching en persoonlijke aandacht om zo het groepsresultaat nog sneller te behalen. We gaan echt de diepte in, afhankelijk van de behoefte van het individu. We stimuleren individuen om beter zelfredzaam te worden en zo hun plek in de groep beter in te nemen.

Onze meerwaarde

Deskundig in de-escalerend werken

Affiniteit met de doelgroep

Vraagbaak voor interne medewerkers

Breed inzetbaar op elke locatie

De kracht van herhaling

Herhaling is van essentieel belang. Tijdens het coachingstraject identificeren we diverse ontwikkelpunten, waar we vervolgens tijdens op maat gemaakte trainingen dieper op in kunnen gaan. Door de combinatie van coaching on the job en gepersonaliseerde trainingen werken we optimaal toe naar het behalen van de gewenste doelen.