MENU
scroll

Bijzonder vervoer

Cliënten vervoeren gebeurt idealiter door ouder(s), gezinsvoogden of de zorgaanbieder zelf. Wat als dit niet verantwoord is? Nobilum verzorgt bijzonder vervoer en ondersteuning van cliënten in uiteenlopende zorgsectoren. Hiermee leveren we een bijdrage aan de veiligheid van de cliënt en anderen door het veilig en humaan vervoeren van cliënten van de ene accommodatie naar de andere, zoals een gerechtsgebouw, politiebureau of gesloten instelling.

In samenwerking met Preventie Professionals

We zetten standaard Preventie Professionals® in bij elke vervoersdienst. Het voordeel hiervan is dat zij ook op locatie inzetbaar zijn en bij projectmatige inzet al bekend zijn met de cliënt. Dit zorgt ervoor dat zij optimaal de-escalerend kunnen handelen en effectief inspelen op de gemoedstoestand van de cliënt. In geval van agressie tijdens het vervoer, grijpen we altijd in conform het protocol Veilig Fysiek Optreden Onderweg.

Onze meerwaarde

Vervoerstype toegespitst op de cliënt

Altijd in samenwerking met Preventie Professionals

Conform het Kwaliteitsregister Vervoer Gesloten Jeugdzorg

Risicoanalyse op basis van aanvraag

Bijzonder vervoer op maat

Elke vervoersaanvraag is maatwerk. Daarom doen we altijd een risicoanalyse op basis van het reisdoel, de reislengte en het gedrag van de cliënt. Hierbij houden we rekening met de mate van spanning van de cliënt en bekende incidenten tijdens eerder vervoer. We zorgen voor optimale communicatie voorafgaand, tijdens en na afloop van elke rit, en versturen standaard een vervoersverslag inclusief getekende overdrachten en bijzonderheden.